DYŻURUJĄCY RODZICE ZAPEWNIAJĄ BEZPIECZEŃSTWO WSZYSTKICH UCZNIÓW W SZKOLE.

Rodzice/opiekunowie po uprzednim wyrażeniu chęci dyżurowania, zgłaszają się  do pokoju nauczycielskiego godzinie 8:50 celem odebrania plakietki, aby się podpisać i ustalić podział obowiązków na daną sobotę.

PIERWSZE PIĘTRO:

  • dyżurujemy przy głównych drzwiach wejściowych i bocznych od strony Palatine
  • zwracamy uwagę na osoby wchodzące na teren budynku szkolnego
  • należy dopilnować, aby z budynku nie wychodzili uczniowie bez pozwolenia nauczyciela
  • dopilnować, aby pod żadnym pozorem rodzice nie wchodzili do klas podczas zajęć
  • po każdej klasie sprawdzać czystość i porządek w łazienkach
  • w razie potrzeby zastąpić nauczyciela
  • dopilnować, aby rodzic odbierający wcześniej dziecko ze szkoły, wpisał się do zeszytu

DRUGIE PIĘTRO:

  • dopilnować , aby na korytarzu i schodach zachowana była cisza i porządek
  • w razie potrzeby zastąpić nauczyciela
  • dopilnować, aby rodzice nie wchodzili do klas podczas zajęć
  • po każdej klasie sprawdzić łazienki

OSOBA DYŻURUJĄCA MA OBOWIĄZEK I PRAWO ZWRACAĆ UWAGĘ   UCZNIOM O ODPOWIEDNIM ZACHOWANIU

Przypadki poważnego naruszenia porządku oraz nagłe wypadki należy natychmiast zgłosić  do dyrektora szkoły. W razie zagrożenia zdrowia czy życia należy bezzwłocznie zatelefonować po pogotowie na #911.

Dyrektor,  nauczyciele, katecheci i  osoby z komitetu szkolnego, mają prawo poprosić dyżurnych o pomoc i skierować ich do innych czynności związanych z działalnością szkoły.

 

DYŻUR TRWA OD GODZ. 9:00 DO 12:30.

 

W czasie dyżuru proszę nie czytać i nie używać komórek.