ZASADY ODBYWANIA DYŻURÓW

Dyżurujący Rodzice zapewniają bezpieczeństwo wszystkich uczniów w szkole

 

Rodzice/Opiekunowie po uprzednim wyrażeniu chęci dyżurowania zgłaszają się do pokoju nauczycielskiego o godz. 8: 30 am celem odebrania plakietki, aby się podpisać i ustalić podział obowiązków na daną sobotę.

– dyżurujemy przy głównych drzwiach i łazienkach

– dopilnować osoby wchodzące na teren budynku szkolnego żeby wpisały się do “Rejestru osób wchodzących do szkoły”, miały zmierzoną temperaturę, miały maseczki oraz zdezynfekowały ręce

– należy dopilnować, aby z budynku nie wychodzili uczniowie bez pozwolenia nauczyciela

– dopilnować, aby pod żadnym pozorem rodzice nie wchodzili do szkoły, klas podczas zajęć

– po każdej klasie sprawdzać czystość i porządek w łazienkach oraz dezynfekować

– w razie potrzeby zastąpić nauczyciela

– dopilnować, aby rodzic odbierający wcześniej dziecko ze szkoły, wpisał się do zeszytu

– dopilnować, aby była zachowana cisza na korytarzu oraz zalecany dystans

– zwracać uwagę żeby uczniowie przestrzegali wszystkich nakazów, wytycznych, oznakowań,  instrukcji i zasad szkoły dotyczących pandemii

 

OSOBA DYŻURUJĄCA MA OBOWIĄZEK I PRAWO ZWRACAĆ UWAGĘ UCZNIOM O ODPOWIEDNIM ZACHOWANIU

Przypadki poważnego naruszenia porządku oraz nagłe wypadki należy natychmiast zgłosić do dyrektora szkoły.

W razie zagrożenia zdrowia czy życia bezzwłocznie zatelefonować po pogotowie na # 911.

Dyrektor, nauczyciele, katecheci i osoby z zarządu szkoły, mają prawo poprosić dyżurujących o pomoc i skierować do innych czynności związanych z działalnością szkoły.

                  DYŻUR TRWA OD GODZ. 9: 00am do 12: 30pm.

W czasie dyżuru proszę nie czytać i nie używać komórek.

 

                                     Dziękujemy wszystkim dyżurującym!