“Ciszą cmentarną ukołysani z dala od życia i znoju, dobiwszy wreszcie cichej przystani odpoczywają w pokoju”
W poniedziałek, 27 maja z okazji obchodów Memorial Day, na działce polskich kombatantów, na Cmentarzu Maryhill w Niles,
odbyła się uroczystość upamiętniajaca tych, którzy walczyli o naszą wolność.
Z pocztem sztandarowym naszej szkoły wystąpili : Adrian Grzyb i Izabela Joks.
Dziękuję uczniom i p. Beacie Sołtys za obecność.
  • IMG_8605
  • IMG_8617
  • IMG_8622
  • IMG_8628
  • IMG_8633
  • IMG_8636
  • IMG_8637
  • IMG_8638
  • IMG_8644
  • IMG_8645