Polska Szkoła Sobotnia im. gen. Władysława Andersa

6725 W. Devon Ave. , Chicago, IL 60631

(pomiędzy Harlem i Milwaukee, przy parafii Św. Tekli)

Wiesława Dziedzic ,  dyrektor szkoły – tel. 773-427-1829

E-mail: szkolaandersausa@gmail.com


Dojazd jest bardzo dogodny nawet dla osób mieszkających na północno-zachodnich przedmieściach w pobliżu autostrady I-90. Trzeba wziąć zjazd na ulicę Harlem na północ (w lewo), a następnie po przejechaniu około jednej mili trzeba skręcić w ulicę Devon na wschód (w prawo) i po przejechaniu około pół mili po południowej stronie (po prawej stronie) jest Kościół pod Wezwaniem Św. Tekli i za kościołem znajduje się szkoła. Budynek z czerwonej cegły. Wejście jest od strony parkingu. Drzwi znajdują się w łączniku pomiędzy budynkiem szkoły a salą gimnastyczną.


Aby skontaktować się z nami, skorzystaj z formularza: