Zespół artystyczny “Polonez”, “Czerwone maki”

W szkole działa zespół artystyczny w ramach którego prowadzone są zajęcia teatralno-wokalno-taneczne. Do zespołu należą chętni uczniowie, niezależnie od predyspozycji muzycznych czy ruchowych. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest chęć do pracy oraz dyscyplina i koleżeństwo. Celem działalności zespołu jest przede wszystkim kształtowanie wśród dzieci poszanowania tradycji, uświetnianie uroczystości i imprez szkolnych oraz uczestniczenie z programami w…

Czytaj więcej