W szkole działa zespół artystyczny w ramach którego prowadzone są zajęcia teatralno-wokalno-taneczne. Do zespołu należą chętni uczniowie, niezależnie od predyspozycji muzycznych czy ruchowych. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest chęć do pracy oraz dyscyplina i koleżeństwo.
Celem działalności zespołu jest przede wszystkim kształtowanie wśród dzieci poszanowania tradycji, uświetnianie uroczystości i imprez szkolnych oraz uczestniczenie z programami w środowisku polonijnym co służy promocji szkoły. Uczniowie mają możliwość rozwijania zdolności wokalno-tanecznych, zajęcia te sprzyjają też wzmocnieniu pewności siebie i poczuciu własnej wartości .
Zajęcia odbywają się w szkole, w każdą sobotę po lekcjach .
Opiekunem zespołu jest Wiesława Dziedzic

  • polonez2
  • polonez3
  • polonez4
  • polonez5
  • polonez6
  • polonez7

Leave a Comment

WordPress spam blocked by CleanTalk.