Aktu poświęcenia i wbicia pamiątkowych gwoździ dokonano podczas uroczystości z okazji Jubileuszu 10-lecia szkoły w dniu 9-go kwietnia 1989 r.

W roku szkolnym 1990-91 kierowniczką szkoły została p. Wanda Penar. W szkole było wówczas 8 klas szkoły podstawowej i przedszkole, ale z każdym rokiem przybywało dzieci i wzbogacały się formy pracy.

Wprowadzono stałe rady pedagogiczne i ich dokumentację. Zaczęto hospitować lekcje. Zaprowadzono kronikę szkolną. Dla młodzieży zaczęto organizować apele szkolne, podczas których przekazywane są bieżące informacje i następuje swoista integracja uczniów. Wypracowano własne tradycje szkolne, które na równi z programem nauczania kształcą i wychowują młodzież. W roku szkolnym 1990-91 wprowadzono uroczyste ukończenie szkoły dla klasy ósmej. W bankiecie, organizowanym z tej okazji, uczestniczyli absolwenci, ich rodzice i krewni, zaproszeni goście, Komitet Rodzicielski i grono pedagogiczne. Natomiast w dniu zakończenia roku szkolnego była uroczysta msza święta, w czasie której szczególnie honorowano uczniów klasy ósmej i do nich należało pełnienie wszystkich posług w czasie nabożeństwa.

Po mszy świętej klasa ósma przekazywała szkolny sztandar klasie siódmej i ta składała ślubowanie. Tradycją stało się, że razem z dwujęzycznym polsko-angielskim świadectwem ukończenia szkoły uczniowie otrzymują pamiątki od Zwiazku Narodowego Polskiego i od Komitetu Rodzicielskiego.

Wprowadzono zmianę w sposobie przygotowania Jasełek. Założeniem jest, aby w tym Bożonarodzeniowym Misterium brali udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. W związku z powyższym każda klasa przygotowuje jedną scenę, a nad całością czuwa koordynator. Nad sprawnym przebiegiem czuwa dyrektorka szkoły, która, jeśli trzeba, wnosi swoje pomysły, podpowiada, doradza. Po uroczystości do dzieci przybywa Św. Mikołaj z prezentami, a dla wszystkich są ciastka, kawa i zimne napoje.

Duża wagę przywiazuje się do Dnia Patrona i Dnia Nauczyciela.

NOWY SZTANDAR

„BĘDZIEMY STRZEGLI JEGO HONORU”

11 października 2008 roku przeżywaliśmy niezwykłą uroczystośc poświęcenia i przekazania sztandaru.Na to wyjątkowe święto szkoły przybyli znakomici goście:

Anna Maria Anders Costa – córka gen. Wł.Andersa patrona naszej szkoły, Zygmunt Matynia-Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej, Frank J.Spula-Prezes Związku Narodowego Polskiego, Teresa N.Abick-Wiceprezeska Związku Narodowego Polskiego i wielu dostojnych gości.

W kościele zebrała się młodzież szkoły, grono pedagogiczne, rodzice i zaproszeni goście. Msza św. została odprawiona przez księdza Roberta Pajora, który dokonał poświęcenia sztandaru. Po mszy świętej nastąpiło pożegnanie starego sztandaru szkoły i przekazanie nowego sztandaru szkole.

W imieniu wszystkich fundatorów sztandaru, prezes Komitetu Rodzicielskiego Zbigniew Chwieralski wręczył sztandar dyrektor szkoły pani Wandzie Penar.

Pani dyrektor odbierając sztandar ucałowała jego brzeg i powiedziała:

”Przyjmując sztandar wyrażam serdeczne podziękowanie za tak cenny dar. Pragnę zapewnic, że jest on symbolem wartości, które są i będą fundamentem pracy wychowawczej naszej szkoły”

Następnie pani dyrektor prezentowała nowy sztandar szkoły.

Prawa strona sztandaru jest w barwach biało-czerwonych z naniesionym godłem państwowym i napisem “BÓG HONOR OJCZYZNA NAUKA”.

Na lewej stronie na zielonym tle widnieje popiersie Gen. Władysława Andersa oraz napis z nazwą i imieniem szkoły. W rogach tej strony znajdują się czerwone maki.

Następnie pani dyrektor Wanda Penar przekazała go w ręce młodzieży mówiąc:

”Przekazuję sztandar w Wasze ręce. Czcijcie go i strzeżcie jego honoru. Niech będzie dla Was tym, co jest najlepsze, co godne naśladowania”.

A sztandarowy pocztu powiedział:

”Będziemy strzegli jego honoru”.

Po ceremonii przekazania sztandaru nastąpiło ślubowanie uczniów na sztandar szkoły. Na zakończenie dzieci z biało-czerwonymi chorągiewkami w ręku rozpoczęły piękną recytację wierszy i śpiewały pieśni.


Zobacz także:

PATRON SZKOŁY

HISTORIA SZKOŁY