Początki Szkoły im. generała Władysława Andersa to rok 1978. Inicjatorem był śp. Jan Bochenek, a współtwórcami p. Wanda Penar, p. Tadeusz Grela i p. Józef Szul. Grupa wyżej wymienionych osób przekonała ówczesnego proboszcza parafii Św. Tekli o konieczności założenia polskiej szkoły. Ksiądz Matt Bednarz wyraził zgodę i we wrześniu 1978 r. rozpoczęły się lekcje. Utworzono klasę I i II, a dzieci było 22. Początkowo pracowały dwie nauczycielki: p. Maria Serafin i p. Elżbieta Szczawińska. Kierowniczką szkoły została p. Maria Serafin, która z wielkim oddaniem i poświęceniem sprawowała tę funkcję przez 11 lat. Z inicjatywy p. Stanisława Adamusa szkoła przyjęła imię generała Władysława Andersa.

We wrześniu 1978 r. wybrano pierwszy Komitet Rodzicielski. Następne lata przyniosły wzrost liczby uczniów. Jesienią 1982 r. przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego został p. Roman Penar, który energicznie i z wielkim sercem zabiegał o rozwój szkoły.

Od początku istnienia szkoły równolegle z zajęciami dydaktycznymi dbano o szkolne uroczystości ucząc języka, tradycji i kultury polskiej. Odbywają się: “Święconka”, “Jasełka”, uczestniczymy w paradach 3-Majowych, istnieje zespół taneczny “Polonez”

reprezentujacy szkołę w Koncertach Pieśni i Tańca organizowanych przez Zwiazek Narodowy Polski. Wielu uczniów należało do harcerstwa. Przy szkole założono grupę Zwiazku Narodowego Polskiego nr. 2475, dzięki czemu szkoła otrzymywała tak potrzebne na swoja działalność fundusze.

Na jubileusz 10-lecia istniało osiem klas szkoły podstawowej i przedszkole, uczyło 10 nauczycieli, a uczniów było 153. Szkoła doczekała się 32 absolwentów z których wielu podjęło naukę w liceach.

Pamiętnym wydarzeniem w życiu szkoły było pożegnanie w r. 1986 proboszcza księdza M. Bednarza, który przeszedł na emeryturę.

Wielkim osiagnięciem i przeżyciem było ufundowanie szkolnego sztandaru, którego projekt wykonała p. Danuta Harrison. Na jednej stronie widnieje panorama Chicago z motywem maków i napisem “Polska Szkoła im. gen. Władysława Andersa”. Na drugiej stronie jest proporczyk II Korpusu Armii gen. Władysława Andersa i piastowski orzeł z koroną. Sztandar wyhaftowały w Polsce siostry zakonne klasztoru w Przemyślu.


Zobacz także:

PATRON SZKOŁY

SZKOLNY SZTANDAR