Komitet szkolny

Polskiej Szkoły Sobotniej im. gen. Władysława Andersa

 

 

                                          

                                                     Komitet szkolny

 

Przewodniczący komitetu Andrzej Lewczuk alewczuk@gmail.com
Janusz Wodziński jwodzinski@poczta.onet.pl
Małgorzata Sobkow
Księgowa Maria Rysz mrysz@comcast.net
Dyżurna Stanisława Koczaja koczaja@yahoo.com