Komitet szkolny

Polskiej Szkoły Sobotniej im. gen. Władysława Andersa

 

 

                                          

                                                     Komitet szkolny

 

Przewodniczący komitetu Janusz Wodziński jwodzinski@poczta.onet.pl
Edyta Bryła solisedyta@yahoo.com
Stefania Zawadzki stef.gielniewski@gmail.com
Księgowa Maria Rysz maria_rysz@comcast.net
Dyżurna Stanisława Koczaja koczaja@yahoo.com