W sobotę 18 maja 2019 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/19

Każdy koniec roku szkolnego to wyjątkowy dzień, czas podsumowań, zarówno dla uczniów, nauczycieli, rodziców oraz zaproszonych gości.
Uroczystość rozpoczęła się mszą św., której przewodniczył ksiądz Andrzej. Po mszy św. nastąpił ceremoniał przekazania sztandaru przez uczniów kl.III liceum, uczniom kl.II liceum. Następnie głos zabrała p.dyrektor Wanda Penar, podziękowała rodzicom, którzy zawsze wspierają działania szkoły, służą swoją radą i pomocą. Tak ja każdego roku miała miejsce graduacja: kl.”0” , kl.VIII oraz pożegnanie uczniów klasy maturalnej. Dzieci otrzymały dyplomy, absolwenci odebrali świadectwa i nagrody książkowe.

W tym roku, w tym dniu przypada 75. rocznica bitwy o Monte Cassino. Nasza szkoła nosi imię gen.Władysława Andersa i w hołdzie uczestnikom tej zwycięskiej walki p.dyrektor Wanda Penar w swoim wystąpieniu nawiązała do tych wydarzeń. Bitwa o Monte Cassino to najsłynniejszy epizod bojowego szlaku Armii gen. Władysława Andersa. Klasztor, stanowiący część niemieckiej Linii Gustawa, stał się symbolem bohaterstwa polskich żołnierzy, którzy z dala od domu oddawali życie za wolność swojej ojczyzny. Monte Cassino jest również częścią wielkiej epopei sybirackiej – to właśnie wywiezieni w głąb Związku Sowieckiego Polacy, tworzyli polską armię walczącą u boku aliantów. Aby upamiętnić tę rocznicę odśpiewaliśmy pieśń “Czerwone maki na Monte Cassino”.

Ale nie to było najważniejsze. Po 36 latach pracy w tej szkole Pani dyrektor Wanda Penar przestaje pełnić swoją funkcję. O swoim odejściu poinformowała na zakończenie uroczystości co było dla wszystkich dużym zaskoczeniem. Trudna, niespodziewana chwila. Trudno było znaleźć słowa, aby wyrazić swoją wdzięczność i podziękowanie za wszystkie lata pracy dyrektora, za poświęcenie, za serce i za miłość jaką Pani dyrektor wniosła do naszej szkoły. Pani dyrektor podziękowała wszystkim nauczycielom i Komitetowi Rodzicielskiemu za wieloletnią współpracę obdarowując wszystkich serdecznymi słowami i kwiatami.

 • DSCN9130
 • DSCN9131
 • DSCN9133
 • DSCN9134
 • DSCN9136
 • DSCN9137
 • DSCN9138
 • DSCN9139
 • DSCN9140
 • DSCN9141
 • DSCN9142
 • DSCN9143
 • DSCN9144
 • DSCN9146
 • DSCN9147
 • DSCN9149
 • DSCN9150
 • DSCN9152
 • DSCN9153
 • DSCN9154
 • DSCN9155
 • DSCN9156
 • DSCN9157
 • DSCN9158
 • DSCN9159
 • DSCN9160
 • DSCN9161
 • DSCN9162
 • DSCN9163
 • DSCN9164
 • DSCN9166
 • DSCN9168
 • DSCN9169
 • DSCN9170
 • DSCN9171
 • DSCN9172
 • DSCN9173
 • DSCN9174
 • DSCN9175
 • DSCN9176
 • DSCN9177
 • DSCN9178
 • DSCN9179
 • DSCN9180
 • DSCN9181
 • DSCN9183
 • DSCN9184
 • DSCN9185
 • DSCN9186
 • DSCN9187
 • DSCN9188
 • DSCN9189
 • DSCN9190
 • DSCN9191
 • DSCN9192
 • DSCN9193
 • DSCN9194
 • DSCN9195
 • DSCN9197
 • DSCN9198
 • DSCN9199
 • DSCN9201
 • DSCN9202
 • DSCN9203
 • DSCN9206
 • DSCN9207
 • DSCN9209
 • DSCN9213
 • DSCN9214
 • DSCN9215
 • DSCN9216
 • DSCN9218
 • DSCN9219
 • DSCN9220
 • DSCN9221
 • DSCN9222
 • DSCN9225
 • DSCN9226
 • DSCN9227
 • DSCN9228
 • DSCN9229
 • DSCN9230
 • DSCN9231
 • DSCN9232
 • DSCN9233
 • DSCN9234
 • DSCN9235
 • DSCN9236
 • DSCN9237
 • DSCN9238
 • DSCN9239
 • DSCN9241
 • DSCN9242
 • DSCN9243
 • DSCN9244
 • DSCN9247
 • DSCN9248
 • DSCN9250
 • DSCN9251
 • DSCN9253
 • DSCN9254
 • DSCN9255
 • DSCN9257
 • DSCN9258
 • DSCN9259
 • DSCN9260
 • DSCN9261
 • DSCN9263
 • DSCN9264
 • DSCN9265
 • DSCN9266
 • DSCN9267
 • DSCN9269
 • DSCN9270
 • DSCN9272
 • DSCN9273
 • DSCN9274
 • DSCN9275
 • DSCN9276
 • DSCN9280
 • DSCN9281
 • DSCN9282
 • DSCN9285