Rok szkolny 2017/2018 upłynął pod znakiem roku jubileuszu 40 – lecia naszej szkoły. Już od września nauczyciele oraz społeczność uczniowska podjęli starania, aby ta doniosła uroczystość miała wyjątkowy charakter. W szkole odbyło się szereg konkursów artystycznych, w których uczniowie mogli wykazać się swoim talentem plastycznym,wokalnym, konkursy tematyczne poświęcone patronowi szkoły oraz konkurs międzyszkolny pod hasłem “Szlak nadziei – droga gen.Władysława Andersa z Rosji pod Monte Cassino”
W sobotę, 14 kwietnia 2018 roku, uroczystość rozpoczęła msza święta, którą celebrował nasz duchowy opiekun ksiądz Mikołaj Markiewicz w asyście proboszcza parafii św. Tekli Gene Dyer.
Na mszy św. byli obecni zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie i rodzice, których serdecznie powitała Pani dyrektor Wanda Penar.
Podniosłość uroczystości podkreśliła obecność w kościele pocztu sztandarowego Szkoły.
W oprawę liturgii słowa podczas mszy włączyli się uczniowie. Podczas liturgii eucharystycznej p.dyrektor, nauczyciele i przedstawiciele społeczności szkolnej przekazali dary: świece i kwiaty, owoce oraz chleb i wino.
Centralnym punktem oficjalnej części obchodów 40-lecia istnienia Polskiej Szkoły im.gen.Władysława Andersa był uroczysty Bankiet który odbył się European Crystal Banquet.
Prowadzący uroczystość – Waldemar Łada Redaktor Radia Chicago 1490 WPNA powitał p.Wandę Penar – dyrektor szkoły oraz p. Andrzeja Lewczuka przedstawiciela Komitetu Rodzicielskiego oraz wszystkich zebranych.
Wśród zaproszonych gości byli:
Anna Maria Anders -Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego, córka naszego Patrona
Piotr Semeniuk – konsul RP wraz z małżonką
Frank Spula – prezes Związku Narodowego Polskiego.
Ewa Koch – prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich
Absolwentka naszej szkoły – Agata Kluz
i wiele innych osobistości.
Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu sztandarowego, wykonaniem hymnów: polskiego i amerykańskiego oraz hymnu szkoły.
Następnie głos zabrała p.dyrektor Wanda Penar, która serdecznie powitała wszystkich obecnych na uroczystości, przedstawiła zarys historii szkoły, podkreślając, że czas nauki jest czasem szczególnym ze względu na kształtowanie postaw i umysłów młodego pokolenia. Dodała, że historia szkoły to powód do dumy, a obchodzony Jubileusz jest okazją do wyrażenia słów uznania wszystkim, którzy na przestrzeni 40. lat byli zaangażowani w proces kształcenia dzieci i młodzieży.
Z kolei głos zabrali zaproszeni goście, którzy przekazali serdeczne życzenia dla społeczności szkolnej – samych sukcesów w następnych latach działalności.
Po części oficjalnej uczniowie przedstawili program artystyczny pt.” W słowach tylko chęć widzimy, w działaniu potęgę”, który przygotowały panie: Jadwiga Cisowska i Sylwia Babińska.
Oprawę muzyczną przygotował Witold Socha – solowe piosenki wykonały p. Mariola Cichocka – rodzic oraz Kasia Kozikowska absolwentka naszej szkoły. Dzieci z zespołu “Polonez” zatańczyły walca z wstęgami, który przygotowała Wiesława Dziedzic.
Następnie Pani dyrektor wręczyła nauczycielom z okazji Jubileuszu pamiątkowe statuetki.
Szczególne wyrazy uznania złożyła Pani Marii Serafin, która z wielkim zaangażowaniem i oddaniem organizowała pracę szkoły od momentu jej powstania, była jej pierwszą kierowniczką i do dziś pracuje w naszej szkole.
Wiele ciepłych słów z podziękowaniami skierowała do Pana Józefa Szul , który był współzałożycielem szkoły do Pani Elżbiety Gielniewskiej byłej prezeski Komitetu Rodzicielskiego oraz do p.Zdzisławy Puchalski, p.Matthew Cieplewicz, p.Kluz byłych przedstawicieli Komitetu Rodzicielskiego.
Wszyscy nauczyciele otrzymali również dyplomy ze Zrzeszenia Nauczycieli Polskich, które wręczyła Pani prezes ZNP Ewa Koch.
Całej uroczystości towarzyszyły wystawione prace uczniów oraz plansze ze zdjęciami z wydarzeń szkolnych , które przygotowały p.Ewa Wejda i Anna Franczyk.Goście mogli również wpisać się do księgi pamiątkowej nad którą czuwała p.Małgorzata Harris.
Było ujmująco, wzruszająco, pięknie. 40-lecie szkoły to wielkie święto nie tylko całej społeczności szkolnej, ale także rodziców, przyjaciół szkoły.

Pani dyrektor podziękowała wszystkim, którzy byli zaangażowani w przygotowanie tego pięknego święta i życzyła wszystkim wspaniałej zabawy.

W imieniu Pani dyrektor, nauczycieli, Komitetu Rodzicielskiego, i uczniów i rodziców Polskiej Szkoły im.gen.Wł.Andersa, dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości jubileuszowej za życzenia, życzliwą pamięć o szkole i wspólne celebrowanie tego tak ważnego dla nas wydarzenia.

Wiesława Dziedzic

 • DSCN7470
 • DSCN7471
 • DSCN7472
 • DSCN7473
 • DSCN7474
 • DSCN7475
 • DSCN7476
 • DSCN7477
 • DSCN7479
 • DSCN7480
 • DSCN7483
 • DSCN7487
 • DSCN7488
 • DSCN7489
 • DSCN7494
 • DSCN7497
 • DSCN7498
 • DSCN7500
 • DSCN7502
 • DSCN7503
 • DSCN7504
 • DSCN7505
 • DSCN7506
 • DSCN7507
 • DSCN7508
 • DSCN7509
 • DSCN7510
 • DSCN7511
 • DSCN7512
 • DSCN7513
 • DSCN7514
 • DSCN7515
 • DSCN7520
 • DSCN7522
 • DSCN7526
 • DSCN7527
 • DSCN7528
 • DSCN7529
 • DSCN7530
 • DSCN7531
 • DSCN7532
 • DSCN7533
 • DSCN7534
 • DSCN7535
 • DSCN7536
 • DSCN7537
 • DSCN7538
 • DSCN7539
 • DSCN7540
 • DSCN7541
 • DSCN7542
 • DSCN7543
 • DSCN7544
 • DSCN7545
 • DSCN7546
 • DSCN7547
 • DSCN7548
 • DSCN7550
 • IMG_4565
 • IMG_4566
 • IMG_4567
 • DSCN7552
 • DSCN7553
 • DSCN7554
 • DSCN7555
 • DSCN7556
 • DSCN7559
 • DSCN7560
 • DSCN7565
 • DSCN7566
 • DSCN7567
 • DSCN7568
 • DSCN7569
 • DSCN7570
 • DSCN7571
 • DSCN7572
 • DSCN7573
 • DSCN7574
 • DSCN7575
 • DSCN7576
 • DSCN7577
 • DSCN7578
 • DSCN7579
 • DSCN7580
 • DSCN7581
 • DSCN7582
 • DSCN7585
 • DSCN7586
 • DSCN7588
 • DSCN7589
 • DSCN7591
 • DSCN7592
 • DSCN7593
 • DSCN7594
 • DSCN7595
 • DSCN7596
 • DSCN7597
 • DSCN7598
 • DSCN7599
 • DSCN7601
 • DSCN7603
 • DSCN7604
 • DSCN7605
 • DSCN7606
 • DSCN7607
 • DSCN7608
 • DSCN7609
 • DSCN7610
 • DSCN7611
 • DSCN7612
 • DSCN7614
 • DSCN7615
 • DSCN7616
 • DSCN7618
 • DSCN7619
 • DSCN7620
 • DSCN7621
 • DSCN7622
 • DSCN7623
 • DSCN7624
 • DSCN7626
 • DSCN7629
 • DSCN7630
 • DSCN7631
 • DSCN7632
 • DSCN7633
 • DSCN7634
 • DSCN7636
 • DSCN7637
 • DSCN7638
 • DSCN7640
 • DSCN7642
 • DSCN7643
 • DSCN7644
 • DSCN7657
 • DSCN7658
 • DSCN7659
 • DSCN7660
 • DSCN7662
 • DSCN7663
 • DSCN7665
 • DSCN7666
 • DSCN7667
 • DSCN7668
 • DSCN7669
 • DSCN7670
 • DSCN7671
 • IMG_1090
 • IMG_1091
 • IMG_1093
 • IMG_1095
 • IMG_1104

 

Leave a Comment

WordPress spam blocked by CleanTalk.