W ramach Targów Szkół Polonijnych organizowanych przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce 28 sierpnia 2021r. w sobotę od godziny 9 do 12 odbywały się zapisy do naszej szkoły gen.Władysława Andersa.
Rozdawaliśmy ulotki ZNP i wiele polskich rodzin mogło zapoznać się z ofertą szkół i dokonać wyboru w dogodnym dla siebie miejscu.
Promowaliśmy szkołę na”Pikniku szkolnym” 18 września 2021r. Dzięki ulotce do naszej szkoły przyszli nowi uczniowie. Dziękujemy!
„Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021”
„Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”.