Szanowni Rodzice!

W 2020r. działalność Polskiej Szkoły im. Gen.Władysława Andersa w Des Plaines dofinansowana została ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą. Kwota dofinansowania wynosi $2,253.52.  W imieniu całej społeczności szkolnej serdecznie dziękujemy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Stowarzyszeniu “Wspólnota Polska”, za finansowe wsparcie, które zostało nam przyznane.