DRODZY RODZICE!

 

Dzieci rozpoczynające naukę stają przed nie lada wyzwaniem. Nowi nauczyciele, nowe otoczenie, nowe oczekiwania. To dla nich wielkie wyzwanie. Będą się uczyć czytać, pisać, liczyć. Muszą uważnie słuchać, komunikować się z rówieśnikami, wyrażać swoje emocje i pragnienia, porządkować pojęcia, zapamiętywać. Od sprawności językowej w dużej mierze zależy rozwój funkcji poznawczych, a w konsekwencji rozwój intelektualny dziecka, a także budowanie jego więzi społecznych.

 

Jeśli nasze dziecko ma problemy z płynnym mówieniem, wymawianiem niektórych głosek, dajmy mu wsparcie. Słuchajcie, co i jak mówią Wasze dzieci!

 

WAŻNE! Dokonując oceny poziomu rozwoju mowy i komunikacji dziecka należy pamiętać, że każde dziecko rozwija się w indywidualnym tempie. Niewielkie opóźnienia w opanowywaniu języka nie powinny być zatem powodem do niepokoju.  Nie należy jednak całkiem bagatelizować problemu – znaczne opóźnienia w przechodzeniu kolejnych etapów rozwoju mowy trzeba skonsultować z logopedą.

 

Mamy problem!

 

Jeśli sześciolatek nie wymawia sz, w miejsce głosek „szumiących” [sz], [ż/rz], [cz], [dż] wstawia „syczące” [s], [z], [c], [dz], np.

safa – szafa,

kosyk – koszyk,

cołg – czołg,

moze – morze,

a zamiast rower – mówi lowel,

musi skontaktować się z logopedą.

 

Pamiętajmy, że analogiczne problemy pojawią się w trakcie nauki czytania i pisania.

Jeśli mowa waszych dzieci niepokoi Was, zwróćcie się ze swoim problemem do nauczyciela, lub skontaktujcie się z naszym szkolnym logopedą.  Za wszystkie indywidualne porady i ćwiczenia uczniowie naszej szkoły nie ponoszą żadnej opłaty. Spotkania odbywają się przed i po sobotnich lekcjach.

 

ZAPRASZAMY!

 

Dorota Malinowska – logopeda szkolny

dorota_malinowski@yahoo.com

1-773-286-5557