Międzyszkolny Konkurs wiedzy o gen.Władysławie Andersie i II Korpusie Polskim z okazji Jubileuszu 45 – lecia szkoły.
Patroni Konkursu:
25 lutego 2023 roku odbył się konkurs wiedzy o Patronie naszej szkoły gen.Władysławie Andersie. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas liceum, wzięło w nim udział 13 uczniów z polonijnych szkół.
Zakres materiału obejmował życie i działalność gen.Wł.Andersa oraz II Korpusu Polskiego
Konkurs miał formę testu składającego się z 28 pytań.
Komisja konkursowa w składzie:
Wanda Penar – była dyrektor szkoły
Sylwia Babińska – była nauczycielka szkoły
Tomasz Dąbrowski – reenacted członek 12 Pułku Ułanów Podolskich
sprawdziła testy i przyznała nagrody:
I miejsce zajął: Bartek Wołyniec z Polskiej Szkoły im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego
II miejsce zajęła: Izabela Joks z Polskiej Szkoły im. Gen.Władysława Andersa
III miejsce zajął: Sebastian Dzierzanowski z Polskiej Szkoły im.Mikołaja Kopernika
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody pieniężne, pamiątkowe dyplomy i słodycze.
Przekazujemy gratulacje i wyrazy uznania!