Przedszkole

Przynieś dobry humor i uśmiech.


Klasa 0

Przynieś dobry humor i uśmiech.


Klasa 1

Praca domowa na 13 października 2018.

1.Karty pracy-litery „e,E”,sylaby i wyrazy.

2. „Już piszę”-str 10 i 11.

3. „Już  czytam”- str 11.

4.Poczytaj razem z mamą i tatą bajkę „Rysownik Eryk”.

 

RELIGIA na 13 października 2018 r.

Temat nr 6 i 7 str. 16-19

Pokoloruję ilustrację z chrzcielnicą i tabernakulum.

Uczymy się modlitwy Aniele Boże.

        


Klasa 2

Praca domowa na 13 października 2018.

Nauczyć się czytać strona 41.
Zrobić ćwiczenie :1 ,2, 5, i 9 strona 44-48
Na 27 października zrobić flagę Polski formatu A-4 dowolna technika (pomalowana, wyklejona itp ).
RELIGIA na 13 października 2018 r.
“Stworzenie świata i człowieka” katecheza 3 str. 14-15
 zadanie domowe str. 15
Piosenka “Kto stworzył świat” str 78

Klasa 3

Praca domowa na 13 października 2018 r.

 

RELIGIA

Temat 2 str. 12

zadanie domowe :ćw. str. 13

uczymy się modlitwy “Chwała Ojcu”

 


Klasa 4

Praca domowa na 13 października 2018 r.

1. Ćwiczenia 1,2, 3, 4, 5 str. 32-34
2. Czytanka  str. 39 i ćwiczenia str.42
RELIGIA na 13 października 2018 r.
Katecheza 2 “Biblia” str. 10-11
Napiszę na kartce 3 wydarzenia ze Starego Testamentu i 3 z Nowego Testamentu.
Uczymy się na pamięć 5 Tajemnic Radosnych.

Klasa 5

Praca domowa na 6 października 2018.

J. polski

Napisz, kto jest twoim przyjacielem i dlaczego.

Podkreśl w tekście czasowniki.

Klasa V nie będzie miała lekcji otwartych w dniu 6 października ze względu na nieobecność nauczyciela.

 

RELIGIA 

Praca domowa na 13 października 2018.

– przeczytać temat 27 str. 62
– zrobić zadanie 1 str. 63
– nauczyć się tajemnic różańca
– zapraszam po lekcjach do kościoła na różaniec


Klasa 6

Praca domowa na 13 października 2018.

Język polski:
– Pięknie czytać trzy zaznaczone pieśni niepodległościowe.
– Ćw. 9, 10, 11 s. 23
– Stopniowo uczymy się na pamięć wiersza “Katechizm polskiego dziecka”

Historia:
Przeczytać wspólnie z rodzicami tekst na s. 8 – 14
– Ćw. 1, 2, 3 s.16 – 17

Za tydzień lekcja geografii i kartkówka z tematu “Sąsiedzi Polski”

RELIGIA 

Praca domowa na 13 października 2018.

– przeczytać temat 27 str. 62
– nauczyć się tajemnic różańca – będzie quiz
– zapraszam po lekcjach na różaniec do kościoła


Klasa 7

Praca domowa na 13 października 2018.
1 . Czytanie  str.31
2. Opisze swojego przyjaciela -zadanie przygotować na kartce
3.Ćwiczenia
Zad 4,5 str 86

RELIGIA 

Praca domowa na 13 października 2018.

– przeczytać temat 28 str. 60
– nauczyć się tajemnic różańca – będzie quiz
– zapraszam po lekcjach na różaniec do kościoła


Klasa 8

Praca domowa na 6 października 2018.
J POLSKI
1. Punkt 6 str 51 ustnie – podręcznik
2. Punkt 7 str 51 pisemnie – podręcznik
    Cw 1 str 51
GEOGRAFIA
1. Wiadomości str 18-23
2. Cw str 23
3. Cw 1,2 str 24, Cw 2 str 25

RELIGIA 

Praca domowa na 13 października 2018.

– nauczyć się tajemnic różańca str. 159 – 160
– uzupełnić zaległe prace domowe
– przypomnieć modlitwę Credo i główne prawdy wiary – będzie quiz
– proszę czytać pytania do egzaminu
– nie zapomnijcie o wtorkowym spotkaniu w kościele o godz. 7:00 pm.
– zapraszam wszystkich po lekcjach na różaniec do kościoła


Liceum, klasa 1

Praca domowa na 13 października 2018.

  1. Proszę przeczytać test s.71-73 i wykonać ćwiczenia s. 73 -74 (pisemnie). Ćwiczenie 3/75 zrobimy na lekcji.
  2. Dokończyć ćw.4/17 – układanie zdań.
  3. Dla chętnych:

Oglądnąć film „Krzyżacy”, a obowiązkowo wszyscy fragment Knight of the Teutonic Order – Pojedynek Zbyszka z Rotgierem (4:39)


Liceum, klasa 2

Praca domowa na 13 października 2018.

Przesyłam polecenia dla  klasy II liceum

Uzupełnij ćw. 2 str. 42

Przeczytaj fragment Dziadów część II str. 42-44

Uzupełnij tabelkę ćw.1 str.44

Odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej rzeczownik: nimfa

 


Liceum, klasa 3

Praca domowa na 13 października 2018.

Przeczytam „Kamizelkę” Bolesława Prusa.