Przedszkole

Przynieś dobry humor i uśmiech.


Klasa 0

Przynieś dobry humor i uśmiech.


Klasa 1

Praca domowa na 12 maja 2018.

Wykonać ćw. 5,6,7  str. 99,

Nauczyć się czytać – str. 88

 

RELIGIA        


Klasa 2

Praca domowa na  10 marca 2018.

nauczyć się czytać str. 150- 151 ,

dyktando str. 156 i ćwiczenie 4 , 5 i 9 str.169-174

RELIGIA 

Klasa 3a

Praca domowa na  28 kwietnia 2018.

1. Naucz się pięknie czytać str 181

 

RELIGIA –


Klasa 3b

RELIGIA


Klasa 4

Praca domowa na 12 maja 2018.

Czytać z Czytanki na str 166 i 167.

Do miłego spotkania na Paradzie. Zapraszam!


Klasa 5

Praca domowa na 12 maja 2018.

Nauka czytania str.176.


Klasa 6

Praca domowa na 12 maja 2018.

Bardzo proszę nauczyć się pięknie czytać otrzymanego tekstu na Dzień Mamy.
Nie zapomnijcie też przynieść tego dnia kredę do rysowania na chodniku.

Klasa 7

Praca domowa na 12 maja 2018.

Proszę przeczytać czytankę str.123 pt. “Zagubieni w lesie” oraz tekst “Warto wiedzieć”str. 126 -128.
Napisać ćwiczenie 8 str.125 i odpowiedzieć na pytanie “Dlaczego chronimy przyrodę?

Klasa 8

Praca domowa na 28 kwietnia 2018.

1. Przeczytaj jeszcze raz opow pt “Beata ma oczy brązowe”  str 141-143 ( podręcznik)
2. Pkt 1. Str 144 (pisemnie ) podręcznik
3. Cw 2,3 str 145 ( pisemnie) podręcznik

 


Liceum, klasa 1

Praca domowa na 28 kwietnia 2018.

Sprawdzian z Renesansu, proszę powtórzyć wiadomości :
Uzupełnij:

ćw. G-1 – G-7 str.145 -147
ćw. I – II str.151, 152


Liceum, klasa 2

Praca domowa na  3 marca 2018.

Odpowiedz o swoim dzieciństwie. Co i kogo najmilej wspominasz?


Liceum, klasa 3

Praca domowa na 3 lutego 2018.

1.Rozwiążę test gramatyczno-literacki (z otrzymanych kserokopii)
2.Przeczytam opowiadanie “Dno” Z.Nałkowskiej ze str.82 i wykonam ćwiczenia-II str.85 oraz 6,7,str.87