Przedszkole

Przynieś dobry humor i uśmiech.


Klasa 0

Przynieś dobry humor i uśmiech.


Klasa 1

Praca domowa na  18 stycznia 2020 r.

Nauczyć się czytać str. 33 – Juz czytam
Wypełnić ćwiczenia str.32 i 33 – Juz piszę
ćwiczyć pisownie liter : J i F

 

 

RELIGIA na 18 stycznia 2020

 • katecheza 14 str. 32 “ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni”  przeczytam z rodzicami
 • zadanie domowe str. 33
 • Nauczę się  Zdrowaś Maryjo  na pamięć – na kartkach lub podreczniku str.74

Klasa 2

Praca domowa na 18 stycznia 2020 r.

1.Czytaj głośno tekst ” Zimowe słówka” str124 i 125
2.Uzupełnij str 131 , 133.
3.Karty pracy.

RELIGIA na 18 stycznia 2020 r.
 • katecheza 15  str. 40-41 Chrzest Pana Jezusa
 • zadanie domowe str. 41
 • nauczę się na pamięć AKT WiARY str. 41
______________________________________________________________________________

Klasa 3

Praca domowa na 18 stycznia 2020 r.

czytać str. 11

dyktando – dni tygodnia

RELIGIA na 18 stycznia 2020

 • katecheza 11 str. 32-33  Przykazanie 7 i 10 –  przeczytać ( Nie kradnij, Ani żadnej rzeczy która jego jest)
 • karta pracy – uzupełnij ( dla chętnych)
 • zadanie domowe str. 33
 • przeczytam z rodzicami “Going to Confession”  – przykazanie 7 i 10
 • Akt Wiary, Akt Nadziei , Miłości i Żalu   oraz  X Bożych Przykazań – na pamięć

Klasa 4

Praca domowa na  18 stycznia 2020 r.

1.Naucz się czytać i opowiadać czytankę,,Rekin” strona 107.

2.Przygotuj się do dyktanda.

3.Uzupełnij brakujące ćwiczenia.

RELIGIA na   18 stycznia  2020 r.
katecheza 12 str. 30-31 Niewola egipska- przeczytać
ćw. str. 31
Modlitwa Pod Twoją Obronę na pamięć

Klasa 5

Praca domowa na 1 lutego 2020 r.

Czytanka “Lekcja życia”

Praca pisemna  – “Napis czym jest dla ciebie rodzinny dom i dlaczego go lubisz”

Gramatyka – ćw 4, 5  str. 58

RELIGIA

Praca domowa na 7 grudnia 2019 r.

zadanie domowe 10 str. 72


Klasa 6

Praca domowa na  1 lutego 2020 r.

Język polski:
– Czytać s. 48 – 49 (wiersz)
– ćw. 1 s.69,   2, 3 s.70,   3 s.71,   4 s.72 (bonus)
– Przygotować informacje o Maksymilianie Kolbe.
Historia:
– Przeczytać wspólnie z rodzicami lekcję 6 s. 82 – 89
– Uzupełnić krzyżówkę z lekcji.
– ćw 4 s.72,   8 s.73
Proszę przygotować geografię.

RELIGIA 


Klasa 7

Praca domowa na 1 lutego 2020 r.
Historia – proszę przeczytać lekcję str. 58 – 63. Uzupełnić ćw. 3 i 4 str. 66 oraz 7 i 8 str. 68.
               Na podstawie dwóch ostatnich lekcji / str. 47 i 58 / będziemy pisali test z historii. Pomocne w przygotowaniu do testu będą informacje zawarte w rozsypance wyrazowej, która
                jest wklejona w zeszycie oraz wiadomości zawarte w ćw. 3 i 4 na str. 66.
Język polski – czytanka – proszę przeczytać tekst str. 74 “Wuj Jan”. Wybrać dowolne 15 linijek tekstu i nauczyć się pięknie je przeczytać. Napisać odpowiedzi na pytania 2, 3 i 5 str. 76.
Tak,  jak zapowiedziałam wcześniej,  będę sprawdzała znajomość hymnu “Jeszcze Polska nie zginęła”/obowiązują dwie zwrotki i refren/. Tekst hymnu dzieci muszą  napisać poprawnie z pamięci.

RELIGIA 

 


Klasa 8

Praca domowa na 18 stycznia 2020 r.

 •  Inwokacja na pamięć.
 • Ćwiczenia zad.8 str 36 i zad na str.87
 • Proszę tez powoli zdecydować sie na jeden z obiektów UNESCO ( w ćwiczeniach do geografii są one wymienione) i rozpocząć zbieranie materiałów i informacji,żeby moc przygotować projekt na poster,na polowe marca .
 • Proszę tez “oswajać “się z mapa Polski -dwie kopie które rozdałam uczniom i z którymi pracowaliśmy dzisiaj. W kwietniu będzie tez test z geografii obejmujący najważniejsze  zagadnienia od kl.6-8. Do tego czasu będziemy się do niego przygotowywać .

RELIGIA na   2 listopada 2019 r.

Modlitwy do zapamiętania :

– Ojcze nasz
– Zdrowaś Mario
– Aniele Boży
– Pod Twoją obronę
– 10 Przykazań Bożych
–  Wierzę w Boga Ojca…
– Wierzę w jednego Boga…
– Proszę na sobotę przynieść Pismo Święte i odszukać fragment Hymnu o miłości z Pierwszego Listu Świętego Pawła do Koryntian.
– Katecheza 3 str.13 – proszę przeczytać
– Katecheza 4 str. 17 – proszę przeczytać
Uczniowie, którzy jeszcze nie mają 20 godzin wolontariatu przypominam, że 31 stycznia 2020 upływa termin.
kolejne spotkanie przed Bierzmowaniem odbędzie się we wtorek 5 listopada o godz. 7:00 wieczorem.
– Rodzice proszę kompletować dokumenty i dostarczyć do pani dyrektor lub księgowej.

Liceum, klasa 1

 


Liceum, klasa 2

 

 


Liceum, klasa 3

Praca domowa na 9 listopada 2019 r.

Wykonaj ćw. G-3, G-4, G-5 str. 51

Proszę powtórzyć wiadomości o Dwudziestoleciu Międzywojennym.