Drodzy Rodzice! 

 

W dniu, w którym przeżywaliście chrzest Waszego dziecka, pragnęliście, by umocnione Bożą łaską wzrastało w wierze. Aby dziecko coraz bardziej żyło wartościami chrześcijańskimi potrzebuje przykładu modlitwy oraz zdobywania nowych wiadomości religijnych. Starajcie się dziecku w tym pomóc. Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej obejmuje klasę I, II, i III.

W klasie I dzieci uczą się podczas katechez następujących modlitw, które powinny opanować do końca roku szkolnego:

 • Znak Krzyża Świętego
 • Ojcze nasz
 • Zdrowaś Maryjo
 • Aniele Boży
 • Akt wiary, nadziei, miłości i żalu

W klasie II powtarzamy poznane modlitwy oraz uczymy się nowych. Modlitwy, które dzieci powinny opanować do końca roku szkolnego to:

 • Znak Krzyża Świętego
 • Ojcze nasz
 • Zdrowaś Maryjo
 • Aniele Boży
 • Chwała Ojcu
 • 10 przykazań Bożych
 • Przykazanie Miłości
 • Główne prawdy wiary
 • Akt wiary, nadziei, miłości i żalu
 • 7 sakramentów świętych

 

W klasie III dzieci utrwalają poznane modlitwy i przygotowują się do sakramentu pokuty i pojednania oraz I Komunii św.  Rodzice i dzieci uczestniczą w niedzielnych i świątecznych mszach św. w swoich parafiach, a w każdą  pierwszą niedzielę miesiąca w rodzinnych mszach św. w parafii św. Tekli, w której  przystąpią do sakramentu pokuty i I Komunii świętej. Rodzice i dzieci również zobowiązani są do uczestnictwa w spotkaniach i próbach wyznaczonych przez katechetę i dyrektora szkoły. Dzieci przystępujące do sakramentu I Komunii św. powinny mieć opanowane następujące modlitwy:

 • Znak Krzyża Świętego
 • Ojcze nasz
 • Zdrowaś Maryjo
 • Aniele Boży
 • Chwała Ojcu
 • 10 przykazań Bożych
 • Przykazanie Miłości
 • Główne Prawdy Wiary
 • Akt wiary, nadziei, miłości i żalu
 • 7 sakramentów świętych
 • 7 grzegów głównych
 • 5 warunków dobrej spowiedzi
 • formuła spowiedzi św.
 • odpowiedzi do Mszy św.

Sakramenty

Chrzest

Chrzest św. jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia duchowego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się urzędnikami jego posłania:’,, Chrzest jest prawidłowo i słusznie określany jako sakrament odrodzenia przez wodę i w słowie”. ( Katechizm Kościoła Katolickiego s.304 art.1)

 

Sakrament pokuty i pojednania.

„Ci zaś, którzy przystępują do Sakramentu Pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i jednocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu przez grzech zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwami” ( Katechizm Kościoła Katolickiego s. 347, art. 4).

Przygotowanie do Sakramentu Pokuty i Pojednania rozpoczyna się w klasie trzeciej i odbywa się przed Pierwszą Komunią Św. i towarzyszy temu specjalna uroczystość.

 

Eucharystia

„Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana.”( Katechizm Kościoła Katolickiego s.325, art.3)

 

 • Dziecko przystępujące do I Komunii św. musi być ochrzczone.
 • Rodzice zobowiązani są do dostarczenia świadectwa chrztu dziecka oraz zaświadczenia o przynależności do parafii rzymsko-katolickiej na terenie  Archidiecezji Chicago.
 • Dziecko musi uczestniczyć w pełnym roku nauczania katechetycznego w klasie I i II przed otrzymaniem I Komunii Św. w klasie III.
 • Rodzice i dzieci uczestniczą w niedzielnych i świątecznych mszach św. w swoich parafiach, a w kl. III w każdą  pierwszą niedzielę miesiąca w rodzinnych mszach św. w parafii św. Tekli, w której  przystąpią do sakramentu pokuty i I Komunii świętej. Rodzice i dzieci również zobowiązani są do uczestnictwa w spotkaniach i próbach wyznaczonych przez katechetę i dyrektora szkoły.

 

Ksiądz proboszcz lub jego delegat decyduje o gotowości dzieci do otrzymania danego sakramentu na podstawie kryteriów ( Kanony 777 oraz 914), ( Polisa 1701.4)

 

 

Kryteria

 

1. Sakrament spowiedzi ( kryteria z uwzględnieniem naturalnych predyspozycji, umiejętności, wieku oraz sytuacji indywidualnych dziecka)

a/Zrozumienie relacji pomiędzy sakramentem a życiem dziecka.

b/Zdolność odróżniania dobra od zła.

c/Rozumienie żalu za grzechy, skrucha.

d/Rozumienie, ze każdy może zwrócić się o przebaczenie do Boga o Kościoła.

e/Wiedza, że wiara jest wyrażana w przebaczaniu i poprzez przebaczenie. (NCD#126)

 

2. Eucharystia ( kryteria są dostosowane do zdolności intelektualnych dziecka)

a/Świadomość, że Bóg nas kocha.

b/Świadomość o powołaniu do uczestnictwa w ofierze Chrystusa.

c/Wiedza na temat otrzymania darów Ducha Św.

d/Zrozumienie, że msza św. jest prawdziwą obecnością ciała i krwi Chrystusa.

e/Zdolność do uczestnictwa w dzieleniu się wiarą, słuchania Słowa Bożego, spożywania ciała Pańskiego, nawracania, dziękczynienia, świętowania.

f/Wiedza na temat misterium życia Jezusa (cf. Kanon 913).

g/Zdolność do przyjmowania ciała Pańskiego z wiarą i pobożnością (cf. Kanon 913)

(NCD#122)


Zgłoszenie do sakramentu I komunii św.