Zajęcia prowadzone są w klasach od przedszkola do klasy III liceum. Szkoła kończy się maturą. Lekcje odbywają się w soboty, w godz. 9.00-12.30 i obejmują zajęcia z języka polskiego, historii, geografii oraz  religii z przygotowaniem do sakramentu  I Komunii św. i bierzmowania. Zajęcia odbywają się w budynku szkoły katolickiej przy parafii św. Tekli (6725 W. Devon Ave. w Chicago).