Zajęcia prowadzone są w klasach od przedszkola do klasy III liceum. Szkoła kończy się maturą. W tym roku nowością jest klasa dwujęzyczna angielsko-polska dla dzieci, które chcą nauczyć się języka polskiego. Lekcje odbywają się w soboty, w godz. 9.00-12.30 i obejmują zajęcia z religii i przygotowujące do I komunii i bierzmowania. Zajęcia odbywają się w budynku szkoły katolickiej przy parafii św. Tekli (przy 6725 W. Devon Ave. w Chicago).