Kochana młodzieży, drodzy rodzice, katecheci i katechetki, bardzo was proszę, byście nie żałowali trudu i pomysłowości, aby lekcje religii miały swój blask i świeżość, a także ten szczególny urok, jaki z natury Objawienia Bożego jest im właściwy.
Młody człowiek jest wrażliwy na prawdę, sprawiedliwość, piękno, na inne wartości duchowe. Młody człowiek pragnie odnaleźć siebie samego, dlatego szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartości i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją. Któż z nas nie miał w życiu i nie wspomina z wdzięcznością takiego człowieka: kapłana, nauczyciela, profesora lub przyjaciela, który umiał odsłonić nam nowy świat wartości i wzbudzić dla niego trwały entuzjazm, czy nawet nadać cały kierunek życiu? W naszym świecie, w świecie wielorakiego postępu i rozwoju, ale i dominującego materializmu, młodzież szuka oparcia w Kościele, który kształtuje wiarę i ukazuje horyzonty chrześcijańskiego humanizmu.

(Jan Paweł II)

W szkole prowadzone są lekcje religii. Dzieci przygotowywane są do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej i Bierzmowania. Zapraszamy także na różaniec oraz na drogę krzyżową.

 

Zapraszamy na różaniec >>CZYTAJ WIĘCEJ


Zapraszamy na drogę krzyżową >>CZYTAJ WIĘCEJ


Pierwsza komunia św. >>CZYTAJ WIĘCEJ


Bierzmowanie >>CZYTAJ WIĘCEJ